گیاهان دارویی

گل گاوزبان (لسان الثور  )   نام علمی       Borago officinalis


گیاهی است علفی یکساله با برگهای زبر شبیه زبان گاو.که بیشتر در شمال ایران قزوین و آذربایجان میروید.

ادامه مطلب: گل گاوزبان

تاج خروس(گل حلوا)                            نام علمی       closie

تاج خروس پرورشی گیاهیست یکسالهکه تا 60 سانتیمتر میرسد.برگهای آن تخم مرغی نوک تیزو گل آن بزرگ و دارای لایه های متعدد وو پیچیده است

ادامه مطلب: تاج خروس

گل راعی(هوفاریقون_علف چای)    نام علمی         Johns Wort   

گیاهی است پایا، با ساقه استوار،  برگهای تخم مرغی شکل، بلند، پهن، زیر برگ کم رنگ تر از روی آن است،

ادامه مطلب: گل راعی

پنج انگشت(نقره ای)                  نام علمی potentille anserine

پنج انگشت:
گیاهی است علفی وچند ساله.برگهای آن مرکب دارای 12 تا بیست برگچه.هر برپچه بیضی با دندانه های درشت نامنظم که پشت آن پوشیده از کرک است.

ادامه مطلب: پنج انگشت

سنا(کاس پیند)                                نام علمی    cassia            

سنا:

گیاهی است از تیره ارغوان و دارای گونه های مختلف.برگهای آن باریک وازبرگ حنا کمی بزرگترو ازمورد   نازک ترمیباشد.

ادامه مطلب: سنا

پر سیاوش(پرساوحش_پرسیاوشان) نام علمی   adiante

پر سیاوش:
گیاهی است از خانواده ی سرخسها چند ساله.برگها شبیه گیشنیز و بدون ساقه اصلی و دارای دمبرگ دراز و نازک شبیه به مو.ریشه آن بسیار نازک است.

ادامه مطلب: پر سیاوش

زیر مجموعه ها

برو بالا