گیاهان دارویی چیست؟

گیاهان دارویی گیاهانی هستند که یک یا برخی از اندام‌های آنها حاوی مادهٔ مؤثره‌است. این ماده که کمتر از۱٪ وزن خشک گیاه را تشکیل می‌دهد، دارای خواص دارویی مؤثر بر موجودات زنده‌است. همچنین کاشت، داشت و برداشت این گیاهان به منظور استفاده از مادهٔ موثرهٔ آنها انجام می‌گیرد..

  آنفوزه

   صمغ رزینی است که از گیاهی به نام انجدان یا انگدان بدست می آید.این گیاه علغی و چند ساله است.

  دارای ریشه های گوشتی و ضخیم.ساقه های آن مجوف و گوشتی و بلند میباشد.


  به

 میوه درختی کوچک است که پوست و ساقه و تنه آن به رنگ قهوه ای سیر میباشد.

 شکاف نمیخورد ولی وقتی درخت کهنسال میشود قطعاتی از پوست آن میریزد..برگها پوشیده از کرک اما روی برگ صاف بدون کرک است


 آویشن

 گیاهی است پایا علفی چند ساله شبیه به پونه کوهی.دارای ساقه های هوایی متعدد .پر پشت و کوتاه وخزنده.در قسمت قاعده  به رنگ قهوه ای ودر قسمت فوقانی سبز رنگ و نرم میباشد.

برو بالا