به(آنی)                                                   نام علمی quince

به:
میوه درختی کوچک است که پوست و ساقه و تنه آن به رنگ قهوه ای سیر میباشد.

 

شکاف نمیخورد ولی وقتی درخت کهنسال میشود قطعاتی از پوست آن میریزد..برگها پوشیده از کرک اما روی برگ صاف بدون کرک است.گلهای آن بزرگ به رنگ صورتی یا سفید گه شامل 5 گلبرگ است .میوه آن زرد رنگ و گرد است بزرگ تر از سیب.
خواص به و به دانه:
طبیعت معتدل رو به گرم و تر است.و به ترش سرد و خشک است.میوه به مقوی قلب و فرح آور.ضد استفراغ.موثر در بهبود خونریزی لثه.التیام بخش مجاری ادرار.مقوی معده
خواص به دانه عبارت است از:طبیعت سرد وخشک.مقوی نیروی جنسی.موثر در بهبود بیماری های تنفسی شامل سرفه خشونت حلق سل سینه درد .موثر در بهبود زخم معده.موثر در بهبود ترک خوردگی

برو بالا