تاج خروس(گل حلوا)                            نام علمی       closie

تاج خروس پرورشی گیاهیست یکسالهکه تا 60 سانتیمتر میرسد.برگهای آن تخم مرغی نوک تیزو گل آن بزرگ و دارای لایه های متعدد وو پیچیده است

 

که به صورت باریک "مانند تاج خروس " به شکلها گوناگون یک یا چند تاج میروید.رنگ آن قرمز مخملی یا قرمز مایل به بنفش است.و رایحه ای ندارد.گلها معمولا در اواخر تابستان و اوایل پاییز ظاهر میشوند.در ایران بیشتر به عنوان گل زینتی در اکثر شهرها کشت میشود
خواص:
طبیعت آن سرد و خشک است.موثر برای دفع انگلهای معده وکرم کدو مفید میباشد.مفید برای بواسیر واسهال خونی.از خونریزی روده و معده جلو گیری

برو بالا