سنا(کاس پیند)                                نام علمی    cassia            

سنا:

گیاهی است از تیره ارغوان و دارای گونه های مختلف.برگهای آن باریک وازبرگ حنا کمی بزرگترو ازمورد   نازک ترمیباشد.

 

رنگ برگ ها سبز مایل به زرد است.بهترین نوع آن گلهای زرد دارد.محل رویش بیشتر در مناطق کویری مثل سیستان و بلوچستان است.مورد استفاده آن برگ این گیاه است

برگ سنا:

طبیت آن گرم وخشک است.مسهل شدید.مسهل بلغم صفرا و اخلاط سوخته است.دافع مواد زاید بدن است.مفید برای سرع وتشنج.دافع کرم روده.بهبود یبوست حاصل از سردی.بهبود بواسیر

برو بالا